1. Skolas pašnovērtējums 2015.gadā.
   2. ADMS pretkorupcijas pasākumu izpilde 2016.gadā.
   3. Kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas var ierasties un uzturēties Augusta Dombrovska Mūzikas skolā.​
   4. Paziņojums par telpu iznomāšanu.
   5. ADMS pretkorupcijas pasākumu izpilde 2017.gadā.
   6. ADMS pašnovērtējums 2018.gadā.
   7. ADMS pašnovērtējums 2019.gadā.
   8. ADMS Pašnovērtējums 2020.gadā.
   9. VI Mazais Augusta Dombrovska konkurss.
   10. XIII Akordeonistu festivāls Labam garastāvoklim.
   11. ADMS Izglītojamo uzņemšanas noteikumi.
   12. ADMS Iekšējās kārtības noteikumi.
   13. ADMS Iekšējās kārtības noteikumi: 1.pielikums.

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv)

pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai,

kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs