VII Mazais Augusta Dombrovska konkurss stīgu instrumentu spēles – vijoļspēles, alta spēles un čella spēles audzēkņiem 2024.gada 24.janvārī.

VII Mazais A.Dombrovska konkurss -nolikums

Klaviermūzikas festivāls “Divas klavieres” 2023.gada 22.novembrī.

22.novembrī mūsu skolā notika pirmais klavieru duetu festivāls “Divas klavieres”. Šo tradīciju esam uzsākuši un vēlamies to turpināt. Paldies skolas direktoram Imantam Kalniņam par ideju rīkot festivālu, kurā skan divas klavieres. Šogad sagaidījām klavieransambļus no Liepājas Karostas mūzikas skolas, Smiltenes Mūzikas skolas, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas un Pāvula Jurjāna mūzikas skolas. Audzēkņi muzicēja ar prieku un atbildības sajūtu. Koncertu ar priekšnesumu kuplināja mūsu skolas skolotājas un pianistes Kristīne Pričina un Inese Anna Gaile. Paldies visiem skolotājiem un audzēkņiem par muzicēšanu. Uz tikšanos nākamgad!

Klaviermūzikas festivāls “Divas klavieres” nolikums