Ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5 punktu, Augusta Dombrovska Mūzikas skola nosaka, ka no 2020. gada 15. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiek daļēji attālināti. Klātienē notiek tikai individuālās nodarbības.

#

Comments are closed