uzņemšana
Programmas
skolas kolektīvi

Aktualitātes

Sveicam klarnetistu Vladislavu Mihailovu ar iegūto 1. vietu Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno […]
Septembra izskaņā mūsu 7.klases audzēkne Elza Škutāne Starptautiskajā konkursā “Jaunais flautists” savā […]
Mūsu laureāts
Akordeona spēles skolotājas Viktorijas Kirilovas audzēknis ARTJOMS ŠČEGLOVS priecē ar lieliskiem panākumiem […]
Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas […]
Augusta Dombrovska Mūzikas skolā visās profesionālās ievirzes izglītības programmās no 1.-9.klasei un […]
Ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 […]