JAUNĀKO KLAŠU ANSAMBLIS


1.-2.klašu ansamblī dzied visjaunākie un atraktīvākie kora klases audzēkņi. Šeit bērni apgūst pirmās iemaņas kora dziedāšanā – unisona veidošanu, pirmo daudzbalsību, dzidra, skanīga bērnu kora tembrālā skanējuma veidošanu.

Pirmos sasniegumus ansamblis demonstrē koncertos tuvējās baznīcās, bērnudārzos, kultūras pilī “Ziemeļblāzma” un mūzikas skolā.

Ar mazajiem dziedātājiem strādā skolotāja Andžela Hilo-Lukševica.

#

Comments are closed