STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE


Izglītības programma “Stīgu instrumentu spēle” piedāvā apgūt:
vijoļspēli, alta spēli, čella spēli, kontrabasa spēli,
kokles spēli, arfas spēli, ģitāras spēli.

Pēdējos gados kopspēle ansambļos ir veicinājusi Stīgu instrumentu spēles audzēkņu skaita palielināšanos mūzikas skolā.
Galvenokārt tie ir jaunie vijolnieki un čellisti. Tomēr mūzikas skola aicina izvēlēties arī alta un kontrabasa spēli.
Īpaši svarīgi šie instrumenti ir stīgu ansambļa labskanīgai nodrošināšanai.

Stīgu instrumentu spēles audzēkņi labprāt piedalās skolas koncertdzīvē un dažādos konkursos.
Ar aktīvu koncertdarbību Latvijā un ārpus tās izceļas koklētāju ansamblis, kuru aizrautīgi vada skolotāja Gita Andersone.
Mūzikas skolas jaunie vijolnieki kopmuzicēšanas iemaņas apgūst vijolieku ansamblī, bet vecāko klašu vijolnieki kopā ar čellistiem un kontrabasistiem kolektīvās muzicēšanas prasmes pilnveido stīgu ansamblī skolotājas Andras Visendorfas vadībā.

Vēlamais uzņemšanas vecums:  7 – 8 gadi.

Mācību ilgums 8 gadi.

Stīgu instrumentu spēles prasmi mūzikas skolas audzēkņi apgūst profesionālu pedagogu vadībā:

Andra Visendorfa
(izglītības programmas vadītājs) – 
Vijoļspēle, alta spēle
Dina Vanaga – Vijoļspēle

Ilze Dzenīte – Vijoļspēle
Līga Veilande – Čella spēle
Gita Juškeviča – Čella spēle
Toms Timofejevs – Kontrabasa spēle
Gita Andersone – Kokles spēle
Genādijs Bogdanovs – Ģitāras spēle
Olafs Štāls – Ģitāras spēle
Jekaterina Suvorova – Arfas spēle

#

Comments are closed