TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE


Izglītības programmas „Taustiņinstrumentu spēle” ietvaros audzēkņi apgūst klavierspēli un akordeona spēli.
Programmas vadītāja Ieva Sāre.

Specialitāte: klavierspēle
Vēlamais uzņemšanas vecums:  7 gadi.
Mācību ilgums: 8 gadi.

Klavierspēles skolotāji

Sandra Briede
Olga Pitika
Tamāra Račika
Ieva Sāre
Edgars Tomševics
Pāvels Račiks

Kristīne Pričina
Inna Vaščenko

Inese Anna Gaile

Laura Balabane-Verhuškina

Akordeona spēles skolotāja – Viktorija Kirilova.

Specialitāte: akordeona spēle 
Vēlamais uzņemšanas vecums: 7-8 gadi.
Mācību ilgums: 8 gadi

Klavierspēles un akordeona spēles audzēkņi aktīvi piedalās skolas pasākumos, veiksmīgi uzstājas Latvijas mēroga konkursos, festivālos un koncertos, kā arī starptautiskos projektos Lietuvā, Igaunijā. Krievijā, Francijā, Itālijā, Čehijā.

Vispārējo klavieru metodiskā komisija


Klavierspēle ir obligātais mācību priekšmets visās izglītības programmās.
Komisijas vadītāja ir Sandra Briede, kas organizē pārējo mūzikas skolas izglītības programmu audzēkņu klavierspēles apmācību.

Vispārējo klavieru spēles skolotāji:

Sandra Briede
Laura Balabane-Verhuškina
Inese Anna Gaile
Olga Pitika
Tamāra Račika
Ieva Sāre
Pāvels Račiks
Kristīne Pričina
Kristīne Universa
Edgars Tomševics
Inna Vaščenko

#

Comments are closed