PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE


Izglītības programmas „Pūšaminstrumentu spēle” ietvaros audzēkņi profesionālu un pieredzes bagātu skolotāju vadībā apgūst daudzveidīgus pūšamos instrumentus:

Ainārs Vilde – Trompetes spēle
Marina Vidmonte – Klarnetes spēle
Dmitrijs Maksimovs – Obojas spēle
Mareks Romonovskis – Flautas spēle (izglītības programmas vadītājs)
Arnita Akmentiņa – Saksofona spēle
Uģis Gicēvičs – Trombona spēle, Tubas spēle
Dainis Tarasovs  – Mežraga spēle

Plašo specialitāšu spektru veicina skolā pastāvošais un sekmīgi muzicējošais pūtēju orķestri. Kolektīva aktīvā koncertdarbība  rada audzēkņos interesi par pūšaminstrumentu specialitāti.

Mūzikas skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles specialitāšu audzēkņu vidū tiek gūti labi panākumi un atzinība ikgadējā jauno Izpildītāju konkursā, kā arī ikgadējos Brāļu Jurjānu fonda rīkotajos konkursos „Jaunais flautists”, „Jaunais mežradznieks” u.c. Tāpat jaunie izpildītāji uzstājas arī dažādos koncertos un festivālos Rīgā, kā arī citās Latvijas pilsētās.

Daļa mūzikas skolas absolventu turpina mūzikas studijas nākošā pakāpē, t.i., mūzikas vidusskolās. Savukārt citi, kaut arī neturpina muzikālo izglītību, labprāt muzicē skolas un citos pūtēju orķestros.

Specialitātes: flautas, obojas, klarnetes, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, tubas, eifonija spēle.

Vēlamais uzņemšanas vecums: 7-8 gadi.

Mācību ilgums: 8 gadi

 

#

Comments are closed