Izglītības programmas vadītāja, profesionāla un aktīvi koncertējoša skolotāja Ata Vintuka vadībā audzēkņi apgūst daudzveidīgu sitaminstrumentu spēles prasmi. Ksilofons, marimba, vibrofons, bungas, timpāni – tie ir tikai daži no plašās mūzikas skolas sitaminstrumentu plejādes.

​Vēlamais uzņemšanas vecums: 7-8 gadi.
Mācību ilgums: 8 gadi.

 

#

Comments are closed