Izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņi mūzikas skolā apgūst daudzveidīgu sitaminstrumentu spēles prasmi. Ksilofons, marimba, vibrofons, bungas, timpāni – tie ir tikai daži no plašās mūzikas skolas sitaminstrumentu plejādes.

Skolotājs un izglītības programmas vadītājs – Kārlis Grīnbergs.

​Vēlamais uzņemšanas vecums: 7-8 gadi.
Mācību ilgums: 8 gadi.

#

Comments are closed