PŪTĒJU ORĶESTRIS


Mūsu skolā pūtēju orķestris dibināts 1996. gadā. Uz Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem orķestri pirmo reizi aizveda skolotājs Jānis Zīrups. Kopš 2005. gada, pūtēju orķestris diriģenta Mareka Romanovska vadībā ar panākumiem regulāri piedālās ikgadējās Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skatēs un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.  Kolektīvs uzstājas arī orķestru salidojumos, lielkoncertos, orķestru defilēšanas konkursos un piedalās starptautiskos projektos.  Tāpat orķestris sniedz koncertus gan Mūzikas skolā, gan citviet.

Šobrīd kolektīva lielākais panākums ir 1. vieta – Zelta diploms par izcilību savā grupā XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku finālskatē 2015. gadā. 2017. gada vasarā orķestris devās ārzemju koncerttūrē uz Vāciju. Orķestra pamatsastāvs ir mainīgs. Tajā labprāt turpina spēlēt arī mūsu skolas pūšaminstrumentu spēles absolventi.

#

Comments are closed