ANSAMBĻI, KAMERANSAMBĻI


VIJOLNIEKU ANSAMBLIS

Katrā skolas koncertā vijolnieku ansamblis priecē klausītājus ar savu muzikālo priekšnesumu. Reizēm uzstāšanās tiek bagātināta ar šova elementiem. Vijolnieku ansamblis ir biežs viesis Vecmīlgrāvja bērnudārzos, iepazīstinot bērnus ar vijoles spēli.

STĪGU ANSAMBLIS

2019.gada rudenī skolotāja Andra Visendorfa apvienoja vecāko klašu vijolniekus, altistus, čellistus, kontrabasistus jaunā kolektīvā – Stīgu ansamblī.

KAMERANSAMBĻI

Pēc akordeona spēles skolotājas Viktorijas Kirilovas iniciatīvas  skolā darbojas dažādi ansambļi, kuros kopā ar akordeona spēles audzēkņiem muzicē arī citu specialitāšu audzēkņi. Daudzos Starptautiskos konkursos ar izciliem panākumiem piedalījušies dueti: akordeons un klavieres, akordeons un klarnete, kā arī trio: akordeons, klavieres un vijole.

#

Comments are closed