Šī gada 27.februārī Augusta Dombrovska Mūzikas skolā notika Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmas Stīgu instrumentu spēles  audzēkņu Valsts konkursa 3.kārta, kurā veiksmīgi finišēja arī abas mūsu skolas dalībnieces.

Vijoļspēles 5.klases audzēkne Lelde Biukšāne savā grupā ieguva 2.vietu, bet alta spēles 5.klases audzēkne Darja Naprijenko3.vietu.

Sveicam meitenes un viņu skolotājas Dinu Vanagu un Andru Visendorfu.

Īpašs paldies koncertmeistarei Ievai Sārei.

#

Comments are closed