NOMAS TIESĪBU IZSOLES FORMA

VirsrakstsIzglītības iestādes telpu noma kafejnīcas darbības nodrošināšanai ar ierobežotu publisku pieejamību
Izsoles veidsNomas tiesību piedāvājums
Objekta veidsĒkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles rīkotājsAugusta Dombrovska Mūzikas skola

Izsoles apraksts:

Objekta adreseKalngales  iela 1a, Rīgā, LV-1015
Kadastra numurs (norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)0100 ______________
Kadastra apzīmējums (norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)0100 1110158002
Nomas objekta apraksts (norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)Skolas ēka, kadastra apzīmējums 0100 -1110158
Iznomājamā platība (norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)telpu noma 57,30 m2 platībā kafejnīcas darbības nodrošināšanai
Izsoles nodrošinājumsNav
Drošības naudaNav
Izsoles sākumcena (sākotnējais nomas maksas apmērs)1,41  EUR/m2, bez PVN 21%, t. sk. zemes noma, papildus maksājami komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).
Izsoles solisNav
Iznomāšanas termiņš6 (seši) gadi
Apakšnomas iespējasNav
Izsoles veids, datums, laiks un vietaRakstisks nomas tiesību piedāvājums Pieteikumi tiks atvērti 23.08.2022. plkst.12.00. Augusta Dombrovska Mūzikas skolā, Ziemeļblāzmas ielā 38, Rīgā, LV-1015
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņšPieteikumi nomāt telpas rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 23.08.2022., plkst.12.00, Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 38, Augusta Dombrovska Mūzikas skolā, 21.kab.
IznomātājsAugusta Dombrovska Mūzikas skola
Objekta apskateKontakttālrunis 26510593
Papildus informācija (citi iznomāšanas nosacījumi)Pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu
#

Comments are closed