2022.gada 13.maijā Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā notika A.Žilinska VII jauno vokālistu konkurss. Konkursā mūsu skolu pārstāvēja kora klases audzēknes Luīze Lange, Margarita Semoņenko, Līva Kauliņa un Alise Kraukle.

A grupā Luīzei Langei1.vieta! Skolotāja Andžela Hilo-Lukševica.

C1 grupā Līvai Kauliņaiatzinība! Skolotāja Laimdota Ivule.

Koncertmeistare Kristīne Pričina.

Priecājamies par panākumiem un sveicam jaunās dziedātājas!

#

Comments are closed