Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajam komersantam Augusta Dombrovska Mūzikas skola sniedz atbalstu samazinot nomas maksu par nekustamā īpašuma nomu un inventāra nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu

Nr.Komersanta reģistrācijas numursKomersanta nosaukums
150003412581SIA “Ella L”
#

Comments are closed