KOKLĒTĀJU ANSAMBLIS


Koklētāju ansamblis, vadītājas Gitas Andersones vadībā priecē klausītājus gan skolas koncertos gan ārpusskolas pasākumos. Ansamblis ar lielu prieku piedalās Dziesmu svētku koklētāju koncertos.

#

Comments are closed